Πυρηνέλαιο

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται
από επεξεργασίες πυρήνων ελιάς και ελαίων
που παράγονται απευθείας από ελιές.